Aan de Uitgeverij Door Stof & Slijk


Robert Kruzdlo 2017 New York

Perle 19 maart 2019

Beste mevrouw Blanc Witlof,

Ik ben geen moralistische schrijver die een verhaal met kop noch staart schrijft. Het Hollandsrealisme beheers ik niet. Soms verblijf ik binnen de bedding van helderheid. Ik experimenteer. Literatuur heeft het kenmerk van genrefictie – ten koste van het experiment, waar steeds minder aandacht voor is. Literatuur leert niet wat de schrijver werkelijk vindt, maar leert wat in het openbaar hoort om maatschappelijk geaccepteerd te worden. De kunst verliest hierdoor zijn vrijheid. Het lot van de schrijver is dat hij twee zielen in zijn borst heeft. De een heeft een kop en staart en de ander zwalkt. Schreef Nabokov niet: De dingen die er het meest op aankomen houden we zelfs voor onszelf verborgen. Marja Pruis doet daarover ook verslag in NRC 2019/03/15 over haar geheime verlangens. Zonder kop en staart liegen. Ze schaamt zich soms voor haar geheime verlangens?

Ik schrijf verzorgd Nederlands met af en toe prachtige zinnen. Een enkele keer draai ik de brandspuit van woordorgasme helemaal open om het vuur dat in mij brandt te doven. Toch heb ik iemand nodig die zijn schouders daaronder durft te zetten, eveneens liefdesvol de tik- en taalfouten eruit te wrikken. Mijn verhalen missen soms een vuurrode draad. Omdat er nu meer dan tien boeken in de la van mijn bureau liggen te verstoffen en inmiddels de jeugdige leeftijd van een 70jaar heb bereikt, wil ik aanmechtig een van deze boeken publiceren: Het wordt mijn debuut van een radicale puber die zopas door de schoonmaakster des huizes is ontmaagd. Nog nooit vertoont, stof genoeg, de hoop wordt steeds groter.

Mijn probleem, geletterde lezer, is een redacteur te vinden die dit experimenteel werk aankan! En ervoor gestudeerd heeft…? Als kunstenaar (robertkruzdlo.com) ben ik niet de schrijver die door een notarisleermeester -die cum laude is geslaagd- verbeterd wil worden, daar ben ik te post-postmodern voor. Ik ben overdadig: excessief en hartstochtelijk. Als u zich hierin herkent en de schouders eronder wil zetten, dan stuur ik het boek “Tussenmens” op. Na een proefredactie; redigeren op taal- en tikfouten, schrijversbegeleiding, verhaalanalyse zal mijn boek daarna vriendelijk worden afwijzen, ja toch.

Ik leer het ook nooit. Ik ben Stof en Slijk kotsbeu. Mijn homeostase is weer in balans.

Groet,

Robert Kruzdlo

Copyright ©2019 Robert Kruzdlo

Info: walter.joseph.zlo@gmail.com