De maand van de filosofie. Onterechte reputatie?

Beleven

Ik las: Ik stuntel dus ik ben.

Dat kun je wel schrijven, maar dan? Blijft het bij stuntelen? Of bakt de filosoof die dit schreef er nog wat van? Nee. Net als alle mensen zijn we voortdurend en onwillekeurig op weg naar het beste en een leefbare wereld. We staan als “tussenmens” tussen veranderlijke mogelijkheden en wisselende situaties om ons heen. Er is geen begin en eind. Geen rode draad die ons helpt. Dit is de basis voor ons gestuntel. Een vast gegeven. Of er iets bereikt wordt met al het gestuntel? Ja. Trivialiteit. Zinvolle onzin en negatiefrealisme. Deze onderwerpen worden bijna allemaal besproken in de maand van de filosofie. Filosofische bellen.

Filosofen schamen zich er niet voor, schaamteloos geniet hij van zijn populariteit en volledig onterecht, een zekere reputatie. Zelfs al weet hij niets van het brein, hij kletst zich met een karrevracht aan onzin door de vragen heen. Zijn filosofische twijfels zullen geen enkele invloed hebben op de welbespraaktheid die hij telkens weer weet te vinden. Daarom is hij filosoof. Strooi met boeken, teksten, weetjes en blijf helder, zodat iedereen -de filosoof- kan volgen. Knoop een uitleg aan kundige onzin, klets als een heldere waterval over wat je uiteindelijk niet weet en roep dat het allemaal gestuntel is.

Het gehoor houdt van verse en gebakken lucht, immer, wie stuntelt komt tot niets. Filosoof die stuntelt wordt door niemand uitgelachen en niemand lacht om de onnozelheid van de ongelukken die door al dat gestuntel voortkomen. Succes gegarandeerd. Het is tenslotte de maand van de filosofie.

Welk filosoof spint er geen garen bij. Hij voelt niet dat hij de zaak oplicht. Ja soms. Misschien zo af en toe, maar de liefde voor al dat weten houdt stand: stuntel.

Een echte filosoof, een naakte Nietzsche, zal openlijk erkennen dat hij soms, hier en daar, een moment voelt dat hij een oplichter is. Doet hij hiervan akte, dan dringt de werkelijkheid echt tot hem door. Een flits van inzicht zegt: Ga gewoon door met dat gestuntel, met die verhalen, ook al is het beschamend, meer is het toch niet. De toehoorder smult ervan.

In de maand van de filosofie moet het toch eens gebeuren. Beken dat je niet geremd wordt door gestuntel, gebrek aan inzicht en dat je de boel belazert. Dat is pas echt stuntelen.

De beste filosofie, zo staat te lezen in het boek De naakte Nietzsche is je kleren uitdoen en jezelf tonen in al je naaktheid met de woorden: Hier ben ik, in uw ogen, naakt. De rest is onzin. Daarom spreek ik vlot en veel gestuntel. Meer kan de filosoof niet beleven.

Copyright ©2019 Robert Kruzdlo

*Boek De Naakte Nietzsche is niet meer verkrijgbaar.