Joke J. Hermsen en de ziel

Fokke Obbema Volkskrant 5 mei 2019 interviewt filosoof zielgelovige natuur eudaimonia Joke Hermsen: ‘De ziel bestaat in onze taal en in onze ervaring.’

Joke vindt beleven belangrijker dan het wetenschappelijk feit dat er nergens in het brein een ziel te vinden is.


Instemmend citeert ze in het interview de 58-jarige Hermsen de Poolse dichteres Szymborska, die over de ziel dichtte:
‘Aan een op de duizend gesprekken/neemt ze deel/maar zelfs dat is niet zeker,/want ze zwijgt liever’


Waarom zou de ziel zwijgen? Ik denk ook dat dit gesprek voor de ziel niet te behappen is. De ziel zinkt diep weg. Zij laat een ‘verstandelijke leegte’ achter die door de filosoof Hermsen met tarbernakel orakels en bijeengepunnikte filootjes gereanimeerd wordt. Waarom zo moeilijk doen als alles gewoon beleving is.


Filosofie is geen wetenschap.

@robertkruzdlo