Flowgedicht en flowgolven

klaproosflow

De Haarlemse Dichtlijn organiseert eens per jaar op 30 mei een poëziefestival in het centrum van de stad. Een grootschalig poëziefestijn met 100 deelnemers, opgesplitst in een aantal podia in de stad en gepresenteerd onder regie van een presentator uit het kunstenaars circuit.

Struikelend beklom ik het podium. Oeijjj…, klonk er uit dichtersmonden of anders die van de luisteraar. Ik begon met uitleggen wat een ‘flowgedicht’ is en keek de zaal in. Strakke gezichten. Aan een flowgedicht, zo zei ik, moet je niet te veel schaven. De krullen vallen van het gedicht waardoor het alleen maar slechter wordt. Het is een kunst zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Daar is talent voor nodig. Als je iets verandert doe dan het flowgedicht niet te kort.

Ik keek de zaal in. De gezichten stonden nog strakker. De ogen, hoewel op mij gericht, schenen op een heel andere horizon gericht te zijn.

Om de aandacht op het begrip flowgedicht te vestigen had ik verteld dat ik vroeger in de digitale krant TROUW elke dag een flowgedicht met een tekeningentje erbij plaatste. Ik keek nog eens de zaal in. De oogst was er niet na. Niemand zat in een flow. De horizon achter mij scheen ook te zijn verdwenen.

Dus begon ik:

de bootjes op zee hebben snorren

stemmen komen aangespoeld

in golven vastzuigen op het strand

naakt zijn alle mensen en duiken

als op een ansichtkaart blauw

zo blauw de lucht in zee verzengt

Aan dit gedicht heb ik nauwelijks iets willen veranderen, …was het niet dat het in de dichtbundel verkeerd is afgedrukt. Derde regel, eerste strofe, is ‘in’ in een ‘In’ veranderd en ook nog eens heeft de drukker gemeend het woordje ZICH tussen ‘golven en vastzuigen’ te moeten plaatsen. Kijk, nu begrijp ik waarom toehoorders nog niet weten wat een flowgedicht is. Want ZICH hoort daar ook niet. Stemmengolven kunnen zich niet vastzuigen, maar zeegolven, water wel.

Die dag hadden we samen op een flow kunnen golven.

Robert Kruzdlo

Haarlemse Dichtlijn 2019

ISBN/EAN: 978-90-829912-1-5